Trendovi u regrutaciji 2024.

I pored brojnih kriza koje su pogodile ekonomije širom sveta i neminovno imale efekta i na lokalno tržište, možemo slobodno reći da je borba za pažnju poželjnih kandidata nikad veća. Kako se približavamo 2024. godini, možemo uočiti nekoliko trendova čija primena bi u značajnoj meri mogla unaprediti procese regrutacije.

01 TikTok kao kanal za komunikaciju sa generacijom Z

Kako će u 2024. godini značajan broj pripadnika Z generacije ući u svet rada, može se očekivati da sve više kompanija uvrsti TikTok u svoj komunikacioni miks. Tiktok, poznat po kratkoj video formi, nudi jedinstvenu platformu za poslodavce da na vizuelno privlači način prikažu kulturu, vrednosti i mogućnosti zaposlenja. Da li će sadržaj koji budu kreirale zaista biti interesantan njihovoj ciljnoj grupi, ostaje nam da vidimo, ali ne bi nas trebalo iznenaditi da u ove procese uključe već afirmisane TikTok kreatore (koji se možda već kriju među zaposlenima).

02 Pametna upotreba tehnologije i podataka

Tehnologija nastavlja da igra jednu od ključnih uloga u transformaciji procesa regrutacije. Možemo očekivati visok stepen automatizacije procesa, prvenstveno u segmentu administracije, što će regruterima ostaviti više prostora za kreativni deo posla. Takođe, možemo očekivati i veći upliv u data science & analytics segment, prvenstveno sa ciljem brže identifikacije top talenata i procene da li se uklapaju u kulturu kompanije.

03 Personalizovana i brža komunikacija sa kandidatima

Iskustvo kandidata tokom procesa selekcije već godinama je jedna od važnih tema kada je brend poslodavca u pitanju. I pored toga, brojne kompanije ne uspevaju da ispune očekivanja kandidata u pogledu pravovremenog i svrsishodnog fidbeka, naročito u situacijama kada kandidata ne bude izabran za poziciju za koju se prijavio. Zbog toga neretko kandidati nisu voljni da se ponovo prijave za istu ili drugačiju poziciju kod istog poslodavca, kao ni da ga preporuče svom okruženju. U 2024. godini možemo očekivati još (opravdano) veći pritisak kandidata da tokom procesa selekcije dobiju konkretan, konstruktivan i iskren fidbek. Kompanije koje to prepoznaju, mogu očekivati pozitivne rezultate, prvenstveno kraći time-per-hire.

04 Upotreba AI-ja u pisanju oglasa

Treba očekivati masovniju upotrebu veštačke inteligencije ne samo u pisanju oglasa za posao, već i u unapređenju njihovog kvaliteta. U 2024. godini, AI algoritmi analiziraće uspešne oglase za posao u prošlosti i koristiti prediktivnu analitiku da bi optimizovali komunikacioni stil i ton, kao i sadržaj.  Kao rezultat možemo očekivati da oglasi za posao budu pisani tako da privuku kandidate koji su u skladu sa kulturom i vrednostima kompanije.

Iako se ne može govoriti kao o trendu kod nas, DEI (Diversity, Equity, Inclusion) igraće sve značajniju ulogu u strategijama regrutacije. Fokus na različitostima prvenstveno možemo očekivati kod multinacionalnih kompanija koje posluju kod nas. Međutim, najnovija istraživanja na globalnom nivou pokazuju da, iako se DEI percipira kao pozitivna stvar, u nedostatku kvalifikovanih kandidata često prvi bude zanemaren, a prednost se da bržem “zatvaranju” otvorene pozicije.

Kao zaključak, možemo reći da će 2024. godina u segmentu regrutacije biti u znaku pametne primene tehnologije, masovnije i kreativnije upotrebe društvenih mreža (naročito TikTok-a) i personalizovanije komunikacije sa kandidatima. Kako bi (p)ostali konkurentni, poslodavci moraju brže i agilnije delovati i pokazati visok stepen fleksibilnosti i adaptibilnost na promene.

Marko Vidović

Employer Branding & Communications Consultant

Vidmark Communications