PR trendovi u Srbiji 2024.

Ekonomisti predviđaju da će 2024. biti godina oporavka i početka stabilizacije. Posmatrajući aktuelnu geopolitičku mapu sveta, ne znam koliko možemo da budemo optimisti, ali show must go on. Koliko god da smo kao tržište nekada na marginama, Srbija nije izolovana od globalnih dešavanja i trendova i zapravo je često refleksija svetskih tokova u malom.

01 Pažnja, pažnja!

Godinama unazad kolaju priče da klasičan PR odumire. A evo nas, i dalje smo živi, delujemo u punom zamahu. Agilnost i brzina prilagođavanja će biti od ključnog značaja kao i do sada, tako će i modeli odnosa sa javnošću menjati svoj oblik i usmeravati svoje delovanje ka aktuelnim zahtevima tržišta. U moru informacija koje primamo svakoga dana, važno je da se diferenciramo, da privučemo pažnju i da u krajnjoj instanci, ispunimo očekivanja koja plasiramo. Pronalaženje kreativnih alata kako da održimo pažnju je opsežan proces i zahteva pažljivo strateško osmišljavanje kako bismo najpre osvojili, a onda i zadržali pažnju ciljne grupe kojoj se obraćamo.

02 AI da ili ne?

Ima li mesta za AI u odnosima sa javnošću? Naravno da ima i mora da ga bude, pregrupisavanje ne znači nužno zbijanje redova. Pametna upotreba AI alata oslobodiće nas repetitivnih procesa i otvoriti prostor za obavljanje kreativnjih i složenijih zadataka, obezbeđujući dragoceno vreme za sticanje novih veština. Na kraju krajeva, imajmo u vidu da smo i dalje mi ti koji osmišljavaju uputstva za AI, koji je (još uvek) samo inteligentno oruđe koje omogućava automatizaciju određenih procesa. A na nama je završna reč.

03 Employer branding

Par godina unazad često dobijamo zahteve da klijentima osmislimo Employer Branding strategiju, koja je po difoltu rezultat opsežnih internih i eksternih istraživanja. Jedna definicija šta zapravo predstavlja EB posebno privlači pažnju: „... pun spektar misli i osećanja koje ljudi povezuju sa poslodavcem, pozitivnih i negativnih, istinitih i neistinitih, jasnih i impresionističkih, bilo da se zasnivaju na direktnom iskustvu, namernoj komunikaciji ili pričama iz treće ruke.“

Ako nas je iskustvo nečemu naučilo, a naročito GEN Z koja je “digitalna”, ne funkcioniše po old school principima i pravi jasnu distinkciju između poslovnog i privatnog života, to je činjenica da zdrav poslovni sistem mora da bude fleksibilan kako bi (p)ostao atraktivan i poželjan poslodavac. I nijedna industrija nije izuzetak!

04 Integrisane komunikacije

Nisu samo trend, nisu deplasirane, integrisane komunikacije su potreba veća nego ikada ranije. Iako se o njima govori godinama unazad, iz godine u godinu postaje sve važnije da svi alati koje koristimo u komunikaciji budu još koherentniji. A to zapravo znači da udruženo kreiramojedinstveno iskustvo koje se preliva na sve dostupne kanale komunikacije. Poruka koju tako šaljemo je autentična i pre svega interaktivna. Jedni bez drugih ne funkcionišemo, bilo da su u pitanju “tradicionalan” PR, društvene mreže, influenseri, event management, podkasti,…Sve je komunikacija!

05 ESG vs CSR

Način na koji kompanije transformišu svoje poslovanje u skladu sa ESG strategijama je brži neko ikada. To je rastući trend. Neophodno je da sopstvene poslovne procese uskladimo sa sanacijom globalnih ekoloških izazova, da kreiramo dodatnu vrednost za zaposlene i društvenu zajednicu, za sve aktere u čitavom lancu. Kada smo nekada davno krenuli da društvenoodgovorno poslovanje inkorporiramo u poslovne procese, sa ESG standardima smo podigli lestvicu. Korporativna politika mora da bude u skladu sa konceptima održivog razvoja u oblastima životne sredine, društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja. Sve se menja i prilagođava, tako i CSR prerasta u ESG jer je merljiviji, precizniji i deluje sistemski. 

 

Ana Simović

Client Service Director

Represent Communications