Trendovi u event industriji 2024.

Kao i u bilo kojoj drugoj delatnosti, kraj godine je i za organizatore događaja trenutak da se sumiraju utisci o održanim događajima i planira iskorak za narednu godinu.

Jasno je da se trendovi u event industriji ne mogu kategorisati kao sezonski ili godišnji – zapravo je reč o novoj eri hibridnih formata koja zamah dobija nakon 2020. godine, uz konstantnu i promišljenu nadgradnju inovativnim elementima.

U prošlogodišnjem osvrtu bilo je reči o sadržaju (kvalitetnim i korisnim prezentacijama i razgovorima) kao suverenom kralju svake konferencije, uz čitav spektar novih mogućnosti koje su otvorile tailor-made event platforme i pametna upotreba podataka i AI alata, kao i „pritajeni PR, skriveni marketing“, pristup kompanija koje umesto jednosmerne komunikacije ka učesnicima („želimo da pokažemo koliko smo dobri u tome što radimo“) sve više grade pristup „hajde da pričamo o široj slici i našoj ulozi u industriji“.

Šta nas onda čeka u 2024?

Naredni redovi pružaju pogled iz perspektive organizacije business-to-business formata, čiji je primarni cilj edukacija i umrežavanje učesnika, procena poslovne klime, inspiracija dobrim poslovnim praksama i afirmacija pojedinaca i timova u kompanijama. Neke stavke odnose se na novine u procesu pripreme, promocije i logistike događaja (u fokusu – organizator), dok druge govore o dodatnim vrednostima, sadržaju i iskustvu učešća (u fokusu – publika).   

Nota bene: Svaka fantazija o primeni svetskih event trendova mora da se racionalizuje potrebama i mogućnostima na lokalnom tržištu - raspoloživim lokalitetima, jasnim i održivim biznis planovima i finansijskim konstrukcijama, a pre svega poznavanjem tržišta i publike. Visok procenat kompanija i industrija, a samim tim i učesnika događaja, na domaćem tržištu, i dalje pripada miljeu koji voli da ih, pre svega kada je reč o novim tehnologijama, na promene navikavate smisleno i polako, ne remeteći ono što naša publika tradicionalno voli – reč i susret uživo. 

01 Iskustvo, pre svega

Živimo u vremenu u kom, više nego ikad ranije i u svim sferama života, očekujemo iskustvo (i spremni smo da za njega i platimo). Naravno, ni događaji, pa čak ni oni rigidnijeg (poslovnog) profila nisu izuzetak, pa će organizatori nastaviti da rade na stvaranju novih, interaktivnih prilika za učesnike. Radionice, događaji unutar događaja i multisenzorna iskustva pomoći će u građenju lojalne i zadovoljne publike. Osetiće da su dobili izuzetnu vrednost za uloženo vreme i novac, a pre svega za svoja očekivanja.

Prema istraživanjima, izuzetno visok procenat milenijalaca više ceni iskustvo u odnosu na materijalne stvari. Od velikog je značaja stvaranje iskustava koja su više usmerena na ljude, a manje na prodaju. Bilo da je reč o originalnoj scenografiji, aktivaciji brendova, angažovanju publike kroz intimnije razgovore sa predavačima ili apsorpciji dodatnog sadržaja kroz digitalne kanale - iskustvo postaje sve važnije i čini se da će ovo biti ključni trend za 2024. 

02 AI asistenti

Tačno u ovo vreme prošle godine, hype u vezi sa ChatGPT-em dostigao je vrhunac. Polemiku oko verodostojnosti, autentičnosti, intelektualne svojine i mogućih opasnosti i pretnji koje ova i brojne druge platforme za generisanje teksta i vizuala u zadatom kontekstu nose, svakako treba ostaviti akademskim i drugim strukturama. Uprošćeno gledano, iz perspektive event industrije, koja zahteva kreiranje sadržaja tokom čitavog procesa planiranja i realizacije događaja - ovakvi alati značajno štede vreme, ubrzavaju stvaralačke procese, pomažu u prevazilaženju “kreativne blokade” i stvaraju upotrebljivu osnovu za dalju nadgradnju. Bilo da je reč o inspiraciji za formulisanje promotivne poruke ili sublimaciji nekog organizacionog procesa – ne zaboravite, vi ste prompt master za svoje AI asistente.  

P.S. Ovaj tekst generisao je autor, bez pomoći ChatGPT-a.

03 Demistifikacija metauniverzuma

Tehnologije koje omogućavaju virtuelnu posetu lokaciji, immersive iskustvo gledanja programa, interaktivno predstavljanje proizvoda i usluga (product demonstration u 3D prostoru za izlagače) i mogućnost povezivanja sa ostalim učesnicima integrisani su deo hibridnih događaja.

Na našem tržištu, primarni format – održavanje događaja uživo – kroz online platforme dobija svoju ekstenziju i način da mikro zajednica, okupljena oko tema i interesovanja, živi tokom čitave godine. Veći broj digitalnih dodirnih tačaka sa publikom organizatorima nudi priliku da prošire angažovanje učesnika, govornika i komercijalnih partnera izvan datuma početka i završetka događaja. Utisak je (uz izuzetak nekoliko naprednih ponuđača) da ovom online sadržaju i dalje pristupa relativno nizak procenat učesnika. Pred organizatorima je zato još jedan važan zadatak – da učesnicima dodatno demistifikuju termin virtuelnog okruženja (metaverse-a) i motivišu ih da platforme koriste u kontinuitetu. Svakako, uz obavezu kreiranja novog, ekskluzivnog i atraktivnog sadržaja koji će tu zajednicu držati na okupu do narednog susreta uživo. 

04 Go green

Iako za mnoge još uvek samo dekorativni i PR mamac - posvećenost održivosti u planiranju događaja dobijaće sve više na značaju tokom 2024. Možda je ukupan efekat smanjenja CO2 emisije tokom organizacije poslovnih formata zanemarljiv, ali će organizatori događaja sve više pažnje usmeravati na ekološke prakse - od smanjenja otpada do nabavke lokalnih i održivih materijala. Učesnici iz poslovnih sistema, koji i sami propagiraju zelene i održive prakse, sve više će prepoznavati i ceniti događaje koji odgovornost za životnu sredinu ozbiljno shvataju i primenjuju.  

Upotrebu papira i štampanih materijala (akreditacije, flajeri, sredstva komunikacije na licu mesta) odavno su zamenili displeji i ostali digitalni vidovi komunikacije, ali praksa se sada širi i kroz druge elemente.

Štampu velikih scenskih elemenata (koja zahteva dosta resursa, a ograničena je na jednokratnu upotrebu) sve više menjanju LED i ostala digitalna rešenja. Dodatni dekor se osmišljava i realizuje za višekratnu upotrebu. Više biljnih opcija na meniju, doniranje ostataka i kontrolisana upotreba plastične ambalaže takođe su neka od rešenja.

Bolja saradnja na ovom polju potrebna je i od strane same lokacije, kao deo jednog šireg sistema, gde se odgovorno i organizovano upravlja ambalažnim otpadom u svim fazama organizacije – pre, tokom i nakon događaja. Pojedini pružaoci usluga na lokaciji već imaju organizovane reciklažne punktove za odlaganje velike količine reciklabilnog materijala – pre svega kartona. Očekujemo da se ovaj trend proširi i na ostale hospitality centre.      

Vojislava Pešić

Business event Director

InStore Media