×


main_img_blog_trendovi

5 REGIONALNIH VS. 5 GLOBALNIH HR TRENDOVA ZA 2018.

Human resource je oduvek bio važna podrška biznisu, ali tek danas dobija značaj koji mu pripada, a naročito u kreativnim industrijama. Koje trendove možemo da očekujemo kada je u pitanju HR u našem regionu i koliko pratimo globalne trendove u ovoj oblasti?

5 regionalnih HR trendova

1. Kao partner biznisa, HR će svoje aktivnosti i programe (još strožije) usklađivati sa strateškim i operativnim ciljevima kompanije. To znači da HR postepeno gubi privilegiju da radi "nice to have" stvari, a da sve češće mora da pronađe brza i kvalitetna rešenja za aktuelne izazove koje kompanija ima: da privuče i/ili zadrži talente, da brzo zaposli veliki broj ljudi, da podigne motivaciju zaposlenih, da osigura pravnu zaštitu poslodavca.

2. Sve veća migracija radne snage iz regiona u razvijene zemlje postaje ozbiljan izazov za kompanije i njihovo HR odeljenje. U delu zanatskih zanimanja, sve je teže pronaći kvalitetnog mesara, varioca, autolimara, a nije lako pronaći ni odgovarajući IT profil ili menadžera kvaliteta.

3. Pritisak za daljim smanjenjem troškova poslovanja vodi ka "gimnastici" koju HR izvodi kroz promenu organizacione strukture: menadžerske funkcije se spajaju ili se jednostavno proširi teritorija za koju je menadžer nadležan. Sve češće nam se kompanije javljaju sa zahtevom da tražimo i selektujemo kandidate za "2 u 1" ili "3 u 1" pozicije: Direktor / Tehnički direktor proizvodnje ili Direktor HR i pravnog odeljenja.

4. Velike globalne kompanije svoje Servisne centre otvaraju u Srbiji i ostalim zemljama u regionu. Razlog je jednostavan – mladi i obrazovani ljudi koji odlično govore sve svetske jezike. A HR-ovima ostaje "samo" da te ljude privuku, obuče, motivišu i zadrže. I da se uklope u planirani budžet.

text-img

5. Malobrojna HR odeljenja u popularanim i brzorastućim ICT kompanijama i dalje će voditi borbu za talentovane i obučene ljude, a još više će se intezivirati potreba za različitim programima za zadržavanje talenata, takozvani retention programi.

5 globalnih HR trendova

A koji su najvažniji HR trendovi na razvijenim tržištima i da li ih naš region prati? Kratak odgovor bi bio – delimično. Evo i ključnih HR trendova na razvijenim, globalnim tržištima:

1. Unapređenje analitike o zaposlenima i onima koji bi to mogli postati je prema istraživanjima Forbsa na agendi više od dve trećine HR direktora. Ova analitika omogućava biznis liderima tačne podatke o svim parametrima u realnom vremenu, a sve to dirktno utiče na kvalitet poslovnih odluka.

2. Digitalizacija HR funkcija - regrutacija i testiranje kandidata, online obuka i automatizacija administracije su sve prisutniji.

seo

3. Težnja da se unapredi iskustvo i mišljenje koje zaposleni imaju o sopstvenoj kompaniji, uglavnom preko "work-life balance" platformi i programa.

4. Nastavak "rata" za talentovane, kreativne i inovativne.

5. Sve izraženija potreba zaposlenih nove generacije za fleksibilnim radnim vremenom, potreba koja ruši tradicionalne postulate da se rad odvija na određenom mestu, u određeno vreme.

Lista navedenih HR trendova u regionu formirana je na osnovu svakodnevnih razgovara sa predstavnicima HR-a u različitim sektorima, o različitim temama - od načina privlačenja talenata, preko selekcije i razvoja zaposlenih, do programa unapređivanja iskustva koje zaposleni stiču o kompanijama gde rade. Koje HR trendove u regionu vi zapažate?