×
DIZAJN powered by pioniri
main_img_blog_trendovi

GRAFIČKI DIZAJN 2017

Da pređemo odmah na stvari - dizajn trendovi za 2017. godinu po izboru i predviđanjima naše koleginice i kolega grafičkih dizajnera. Izvolite!

MODERNI-RETRO

Modern-retro je već uveliko prisutan i rastući pravac grafičkog dizajna. U poslednjih godinu dana zabeležen je rast primene ovog stila kako u packaging i web dizajnu, tako i u vizuelnom identitetu mnogih novih i starih brendova. Moderna vektorizovana tekstura provučena kroz retro tipografiju i pastelne palete boja predstavlja zanimljivu fuziju starog i novog. 2017. godina sigurno nije kraj ovog pravca, jer on je tek počeo da se probija na mainstream scenu grafičkog dizajna.

RESPONSIVE & GENERATED LOGOS

Kako živimo u zlatnom dobu interneta i drugih digitalnih medija, brendovi su morali da pronalaze nove načine kako da budu viđeni, pa su počeli da koriste sve inovativne vizuelne formate koje internet pruža. Responsive logotipi su postali neophodni, jer se upotreba smart telefona vrtoglavo povećava, pa se pojavila potreba za logotipima koji će se prilagođavati svim rezolucijama ekrana, pa i onim najmanjim. Sa novim formatima razvijen je i način da logo više ne bude samo nepokretan simbol zakucan za podlogu, već dobija mogućnost animacije i kretanja kao dodatni način da se istakne i prilagodi današnjim digitalnim standardima.

seo

FREE FORM DIGITALNA ILUSTRACIJA

Free form ilustracija je sjajan način da unesemo jasan ljudski element u već sveden, minimalistički orijentisan grafički dizajn. Dosadašnji geometrijski trend ilustrovanja ustupio je mesto slobodnom stilu, lišenom geometrijskih zakona tamo gde oni generalno ne postoje u realnom svetu (ljudsko telo, biljni i životinjski svet, tekstilne površine…). Koristan je u ogromnom spektru situacija i postaje najpopularniji način likovnog objašnjavanja kompleksnih problema ili instrukcija. U narednoj godini ovaj pravac postaće sve popularniji među potrošačima.

MODULAR LAYOUT

Modularni layout ima zadatak da razdvoji sliku i tekst tako da budu predstavljeni i raspoređeni u celinama, tzv. blokovima. Ovaj minimalistički pravac dizajna najbolje od svih poziva korisnika na interakciju. Pošto je lišen velikih tekstualnih površina tekst je sveden na minimum, slika dominira i lak je za navigaciju u slučaju web dizajna.

text-img

Modularnim izgledom možemo dobiti čist, minimalistički, profesionalni dizajn, pogodan za predstavljanje portfolia, biznis stranica ili komplikovanih podataka koje treba uprostiti da svakome budu jasni. U bližoj budućnosti teba očekivati porast upotrebe ovog oblika dizajna uz uticaj ostalih pomenutih pravaca.

JAVASCRIPT ANIMACIJA

Pokretna tj. animirana slika u odnosu na statičnu može na bogatiji način da prenese emociju i ideju. Postoje razni formati animiranog sadržaja koji se koriste na internetu, to su GIF, video i JavaScript animacija. Dizajner kodiranjem uz pomoć JavaScripta može da animira crteže. Zašto je ovo dobro? Sve se događa brzo i u momentu, vidi se na svim uređajima, izgled je oštriji i nema pixel kompresovanja. Ovaj pristup je dobar jer može biti i interaktivan. Kada se pređe kursorom preko određenog dela sajta, tada se pokrene animacija. Loša stvar je zato što nije upotrebljiv na komercijalnim društvenim mrežama tj. funkcioniše samo tamo gde je dozvoljeno da se upotrebljavaju kodovi, a i praksa je da se kreiraju zasebni online projekti koji koriste ovu animaciju.

DATA VISUALIZATION

Grafička vizualizacija podataka služi da bi se velika količina informacija prevela na univerzalni jezik – sliku. U digitalnom dobu pojavila se potreba za boljim arhiviranjem i predstavljanjem podataka, a pristup njima postaje sve lakši i interesantniji zahvaljujući infograficima.

DESIGN FOR LOCAL COMMUNITY

Dizajn ne predstavlja samo grafičko oblikovanje, već je postao moćan alat za komunikaciju. Nasuprot globalizmu, pojavio se trend da se deluje lokalno, pa se od dizajnera traži da prošire spektar svojih delatnosti i da budu katalizator promene koji doprinosi boljitku zajednice.

Dizajn je prešao veliki put, od čiste funkcionalnosti, preko fuzije sa umetnošću, apstraktnih instalacija, da bi postao jedna od vodećih delatnosti u svetu informacija, obrazovanja i marketinga. U 2017. godinu ulazimo sa donekle zacrtanim trendovima dizajna, ali nas svakako očekuje mnogo noviteta. Dizajn se polako, ali sigurno, spaja sa popularnom naukom i postaje angažovaniji na planu poboljšanja svakodnevnog života i rešavanju problema sa kojima se čovek suočava.